ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์เปิดให้บริการ

         ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ เปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

         ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ขอเปิดพื้นที่เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้ามาคัดเลือกหนังสือ และยืม-คืนที่เคาน์เตอร์ด้วยตนเอง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยขอความร่วมมือในการเข้าใช้บริการ ดังนี้

1. วัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ

2. สวมหน้ากากตลอดการใช้บริการ

3. ยืม - คืน หนังสือที่เคาน์เตอร์

4. งดใช้บริการพื้นที่นั่งอ่านเปิดบริการยืมหนังสือออนไลน์ขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าดูข้อมูลหนังสือที่อยากจะยืม ด้วย CMUL OPAC จากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. นำข้อมูลหนังสือส่งคำร้องขอยืม ได้ดังนี้ (เลือก 1 วิธี)

     - Link: https://cmu.to/ffalibOnlineBorrow

     - ทางเว็บไซต์ของห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ เลือกเมนู ระบบยืมหนังสือออนไลน์

     - ทาง Line Official ของห้องสมุด Line id: @304cffkc เลือกเมนู ระบบยืมหนังสือออนไลน์ห้องสมุด ว.จ.ศ.      โดยส่งคำร้องขอยืม และรออีเมลแจ้งวันรับหนังสือ โดยสามารถมารับหนังสือได้ที่ หน้าห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการออกแบบ

สามารถมาคืนหนังสือได้ที่ ตู้คืนหนังสือล่วงเวลา ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์เปิดให้บริการ
  19 พฤศจิกายน 2564, 16.08 น.