แจ้งการติดตั้งระบบทำความเย็น (Chliier) ณ อาคาร 2 สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดแจ้งการติดตั้งระบบทำความเย็น (Chliier) ณ อาคาร 2 สำนักหอสมุด จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้บริเวณอาคาร 2 ไม่มีความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
ขออภัยในความไม่สะดวก

แกลลอรี่

แจ้งการติดตั้งระบบทำความเย็น (Chliier) ณ อาคาร 2 สำนักหอสมุด
  16 พฤศจิกายน 2564, 16.45 น.