ชวนสมัครสมาชิก CMUL Membership

         สำนักหอสมุดเชิญชวนสมัครสมาชิก CMUL Membership รับสิทธิประโยชน์มากมาย

 • บริการส่งหนังสือถืงบ้าน ฟรี
 • ใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับได้ทุกที่ ทุกเวลา (เฉพาะสมาชิกประเภทที่ได้รับสิทธิในการยืม-คืนหนังสือ)

สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมทบประเภท ง

ค่าธรรมเนียมสมาชิก 700 บาท/ปี

ค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาท/ปี (ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก)

รวม 2,700 บาท/ปี

สิทธิประโยชน์

 • เข้าใช้พื้นที่ห้องสมุดกลาง
 • ใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • ยืมหนังสือได้ 5 เล่ม 7 วัน ยืมต่อออนไลน์ได้ 3 ครั้ง
 • บริการส่งหนังสือถึงบ้าน ฟรี
 • ยืมหนังสือของห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ (สงวนสิทธิการให้ยืมเฉพาะห้องสมุดบางแห่งเท่านั้น)สมาชิกบุคคลทั่วไป

สมทบประเภท ก

ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,200 บาท/ปี

ค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาท/ปี (ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก)

รวม 3,200 บาท/ปี

สิทธิประโยชน์

 •  เข้าใช้พื้นที่ห้องสมุดกลาง
 • ใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • ยืมหนังสือได้ 5 เล่ม 7 วัน ยืมต่อออนไลน์ได้ 3 ครั้ง
 • บริการส่งหนังสือถึงบ้าน ฟรี
 • ยืมหนังสือของห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ (สงวนสิทธิการให้ยืมเฉพาะห้องสมุดบางแห่งเท่านั้น)

สมทบประเภท ข

ค่าธรรมเนียมสมาชิก 500 บาท/ปี

สิทธิประโยชน์

 • เข้าใช้พื้นที่ห้องสมุดกลาง
 • ใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับได้ทุกที่ ทุกเวลา


สมทบประเภท ค

ค่าธรรมเนียมสมาชิก 200 บาท/ปี

สิทธิประโยชน์

 •  เข้าใช้พื้นที่ห้องสมุดกลางสอบถามเพิ่มเติม หรือสนใจสมัคร ผ่านทาง

Facebook ที่ Inbox:m.me/LibraryCMU หรือ

LINE Official ที่ https://lin.ee/FDbk1exQ

โทร. 0 5394 4513

แกลลอรี่

ชวนสมัครสมาชิก CMUL Membership
  16 พฤศจิกายน 2564, 15.57 น.