แจ้งดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ อาคาร 1 สำนักหอสมุด

แจ้งดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ อาคาร 1 (อาคารเดิม) สำนักหอสมุด ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.30 น. เพื่อบำรุงรักษาหมอแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผลให้บริเวณอาคาร 1 ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างและความเย็นของเครื่องปรับอากาศ

แกลลอรี่

แจ้งดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ อาคาร 1 สำนักหอสมุด
  09 พฤศจิกายน 2564, 15.20 น.