ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม Dentistry Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2564

         ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม Dentistry Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom
ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/mk8S5Xo84B2u2jdf8

สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายนอกตาราง โทร. 0 5394 4434

ทั้งนี้ ห้องสมุดจะจัดส่งลิงค์ห้องประชุม Zoom เพื่อเข้าร่วมอบรมผ่านทาง e-Mail ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนมาหมายเหตุ: สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม Dentistry Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2564
  21 ตุลาคม 2564, 15.47 น.