ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2564

     ห้องสมุดปิดให้บริการ

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.)

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันปิยมหาราช

  • งดให้บริการ Book Delivery ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
  • งดการนัดหมายรับหนังสือ

แกลลอรี่

ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2564
  18 ตุลาคม 2564, 14.22 น.