ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จัดการฝึกอบรม Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2564

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จัดการฝึกอบรม Library Class เดือนตุลาคม 2564 ดังนี้
  • PubMed
  • ClinicalKey
  • UpToDate Advanced
  • Embase
  • EndNote 20

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนบุคคลทั่วไป

ลงทะเบียนอบรม ได้ที่ https://cmu.to/IZQxd

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จัดการฝึกอบรม Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2564
  12 ตุลาคม 2564, 16.12 น.