ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 13 ตุลาคม 2564

         ห้องสมุดปิดให้บริการ ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  • งดให้บริการ Book Delivery ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
  • งดการนัดหมายรับหนังสือ

แกลลอรี่

ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 13 ตุลาคม 2564
  12 ตุลาคม 2564, 12.16 น.