เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม CMU Library Training เดือนตุลาคม 2564

        สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ดังนี้

  • วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 - 11.00 น. CMUL OPAC

เวลา 14.00 - 15.30 น. Information Seeking

  • วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 - 11.30 น. GUIDE TO GETTING PUBLISHED

เวลา 13.30 - 15.30 น. ENDNOTE PROGRAM

  • วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 - 11.30 น. เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ

เวลา 14.00 - 15.30 น. เทคนิคการสืบค้น google แบบมืออาชีพ

  • วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 - 11.00 น. Turnitin for students

เวลา 14.00 - 15.00 น. Turnitin for instructors


ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/cmultraining

หมายเหตุ: หัวข้อการอบรมในบางโปรแกรม สงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม CMU Library Training เดือนตุลาคม 2564
  12 ตุลาคม 2564, 16.13 น.