นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เทอม 1/2564 โปรดชำระหนี้สิน

        นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
โปรดติดต่อชำระค่าปรับหรือแจ้งคืนหนังสือ ผ่านช่องทาง ดังนี้

แกลลอรี่

นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เทอม 1/2564 โปรดชำระหนี้สิน
  01 ตุลาคม 2564, 10.29 น.