ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม Dentistry Library Class ประจำเดือนกันยายน 2564

        ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม Dentistry Library Class ประจำเดือนกันยายน 2564

ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom
        ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ https://forms.gle/mk8S5Xo84B2u2jdf8
สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายนอกตาราง โทร. 0 5394 4434
ทั้งนี้ ห้องสมุดจะจัดส่งลิงค์ห้องประชุม Zoom เพื่อเข้าร่วมอบรมผ่านทาง e-Mail ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนมา

หมายเหตุ: สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม Dentistry Library Class ประจำเดือนกันยายน 2564
  08 กันยายน 2564, 16.00 น.