เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล OnePetro ด้านอุตสาหกรรมการสำรวจผลิตน้ำมันและก๊าซ

            สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใช้ฐานข้อมูล OnePetro ด้านอุตสาหกรรมการสำรวจผลิตน้ำมันและก๊าซ รวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตแหล่งน้ำมันและก๊าซ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจาก 21 สำนักพิมพ์ และทรัพยากรมากกว่า 200,000 รายการ

           ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล OnePetro ได้ที่ https://onepetro.org/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้

โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th

แกลลอรี่

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล OnePetro ด้านอุตสาหกรรมการสำรวจผลิตน้ำมันและก๊าซ
  02 กันยายน 2564, 09.34 น.