ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานทางด้านวิชาการและฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2567

         ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานทางด้านวิชาการและฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดทำโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อสำรวจการใช้งานประเภททรัพยากรทางวิชาการและฐานข้อมูลกับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ได้ที่ https://shorturl.at/d2w1l  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

แกลลอรี่

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานทางด้านวิชาการและฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2567
  04 กรกฎาคม 2567, 13.08 น.