เชิญชวนร่วมเสนอซื้อ e-Books ภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุด

         เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสนอซื้อ e-Books ภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุด สามารถเสนอซื้อได้ถึง 20 กรกฎาคม 2567

ขั้นตอน

1. เข้าใช้งาน ที่ http://library.cmu.ac.th/ebookrecommend/

2. Log in เข้าใช้งานด้วยอีเมล มช. @cmu.ac.th

3. เลือก "รายชื่อ e-Books" ที่ต้องการเสนอซื้อ และเลือก "ADD TO CART"

4. ต้องการดูรายการหนังสือที่เลือกทั้งหมด เลือก "BOOK CART"

5. ต้องการเสนอซื้อทั้งหมด เลือก "CONFIRM"

แกลลอรี่

เชิญชวนร่วมเสนอซื้อ e-Books ภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุด
  28 มิถุนายน 2567, 11.38 น.