ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ Introduction to SCOPUS AI for Research (บรรยายภาษาไทย)

         ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม หัวข้อ Introduction to SCOPUS AI for Research (บรรยายภาษาไทย) จัดโดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ร่วมกับบริษัท Elsevier วิทยากรโดย ดร.ยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย Customer Success Manager, South East Asia (Thailand & Vietnam),ELSEVIER

จัดอบรม 2 รอบ (เลือกได้คนละ 1 รอบ เท่านั้น)

  • รอบ 1 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-13.45 น. ลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/010767ScopusAI
  • รอบ 2 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา เวลา 13.00-13.45 น. ลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/150767ScopusAI

หมายเหตุ: Scopus AI คือ เครื่องมือค้นหาอัจฉริยะที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ถูกพัฒนาร่วมกับ generative AI (GenAI) เพื่อการค้นหาข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier โดยเปิดทดลองใช้งาน Scopus AI เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2567

แกลลอรี่

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ Introduction to SCOPUS AI for Research (บรรยายภาษาไทย)
  25 มิถุนายน 2567, 11.26 น.