เชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลุ้นรับของรางวัล

          สำนักหอสมุดขอร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

วันนี้ถึง 30 กันยายน 2567 ได้ที่ https://forms.gle/mHgRoVRyWj6HQoDk7 ลุ้นรับของที่ระลึก

แกลลอรี่

เชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลุ้นรับของรางวัล
  17 มิถุนายน 2567, 10.37 น.