ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง การเตรียมต้นฉบับและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ สำหรับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          สำนักหอสมุดจัดการบรรยาย เรื่อง การเตรียมต้นฉบับและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ สำหรับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom

          ผู้สนใจลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://cmu.to/120767

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มช.

แกลลอรี่

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง การเตรียมต้นฉบับและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ สำหรับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  05 มิถุนายน 2567, 16.01 น.