นางสดศรี กันทะอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

          สำนักหอสมุด ขอแสดงความยินดี กับนางสดศรี กันทะอินทร์ บรรณารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นตำแหน่ง "บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ" ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

แกลลอรี่

นางสดศรี กันทะอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  30 พฤษภาคม 2567, 10.32 น.