แจ้งการชำระหนี้สินและคืนหนังสือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

          นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566 โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
หากตรวจสอบพบว่ามีหนี้สิน นักศึกษาจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสำเร็จการศึกษา

แกลลอรี่

แจ้งการชำระหนี้สินและคืนหนังสือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  17 พฤษภาคม 2567, 11.54 น.