4 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ENDNOTE


4 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ Endnote โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม วันนี้จะมาแนะนำข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Endnote ค่ะ

1. รูปแบบของ Endnote สำหรับการใช้งาน Endnote นั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบตามความสะดวก คือ Endnote Online เป็นการใช้งานบนเว็บไซต์แบบออนไลน์ สามารถสมัครและใช้งานได้ที่ Endnote Web ส่วนอีกแบบหนึ่งคือ Endnote Program เป็นการดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์ จะมีแพคเกจให้เลือก 3 แบบคือ Full License สำหรับการดาวน์โหลดใช้งานครั้งแรก Upgrade License กรณีที่มี Endnote เวอร์ชั่นก่อนหน้า และต้องการอัปเกรดให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน และ Student License สำหรับนักเรียน นักศึกษา เมื่อซื้อแล้วจะได้รับตัวติดตั้งและ Product Key 14 หลักค่ะ หากไม่ซื้อโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดไปทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วัน เข้าไปที่เว็บไซต์ Endnote ค่ะ
 
สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Endnote พร้อม Product Key ได้ฟรีที่ เว็บไซต์ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ค่ะ


2. การนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมภาษาไทย การใช้โปรแกรม Endnote ตรงส่วนของชื่อผู้เขียน (Author) จะแสดงผลอัตโนมัติเป็น นามสกุล, ชื่อ แต่กรณีที่เป็นผู้เขียนชาวไทยนั้น จะต้องอยู่ในรูปแบบชื่อ นามสกุล หากไม่ได้แก้ในส่วนนี้ ระบบจะแสดงผลเป็น นามสกุล, ชื่อให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น ในการนำเข้าบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทย ให้แก้ไขการแสดงผลโดยดูที่ช่อง Author ปรับแก้ไขให้เป็นชื่อ นามสกุล จากนั้นใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ไว้หลังสุด เพื่อบังคับการแสดงผลบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามหลักการค่ะ 


3. การนำบรรณานุกรมไปใช้งานบน Microsoft Word
หลังจากที่รวบรวมบรรณานุกรมจากแหล่งต่าง ๆ เข้าไปไว้ในโปรแกรม Endnote แล้ว สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม Microsoft Word ได้ โดยการเปิดหน้าโปรแกรม Endnote และ Microsoft Word คู่กัน คลิกรายการบรรณานุกรมที่ต้องการจาก Endnote ลากไปวางบน Word ได้ทันที จะปรากฏเป็นรหัสข้อมูล (ข้อความในวงเล็บปีกกาบนพื้นหลังสีเทา) ให้เลือก Tab Endnote 20 และกด Update Citations and Bibliography เพื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรมที่สมบูรณ์ ในกรณีที่มีการอัปเดตข้อมูลบรรณานุกรมใน Endnote ให้กดเมนูเดิมอีกครั้ง เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันค่ะ


4. การแสดงผลบรรณานุกรมภาษาไทยบน Endnote 20
ปัจจุบันโปรแกรม Endnote เวอร์ชั่นล่าสุดคือ Endnote 20 จะพบปัญหาอย่างหนึ่งคือ ไม่รองรับการแสดงผลบรรณานุกรมภาษาไทยบนโปรแกรม หลังจากที่นำเข้าข้อมูลด้วยวิธีใดก็ตาม เมื่อกดบันทึกแล้วกลับมาดูอีกครั้ง จะพบว่าตัวอักษรภาษาไทยจะแสดงผลเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมด แต่ทั้งนี้ สามารถส่งออกไปใช้กับโปรแกรม Microsoft Word และแสดงผลได้ตามปกติค่ะ 

   07 กุมภาพันธ์ 2566, 09.42 น.