ติดต่อเราDSC09473  

ติดต่อห้องสมุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมล: saraban_lib@cmu.ac.th

Phone บริการยืม-คืน    0 5394 4513
  หน่วยสื่อสารองค์กร  0 5394 4567
  สำนักงาน        0 5394 4506
Facebook facebook.com/LibraryCMU
Line  @cmulibrary
Website library.cmu.ac.th
Email ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ cmulibref@cmu.ac.th
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ cmulibtec@cmu.ac.th
ฝ่ายสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ lannainfo@cmu.ac.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด It.cmul@cmu.ac.th
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCPpuiOUSxXAOW89pJCBUs2Q
Twitter https://twitter.com/cmulpr
Instagram   instagram.com/cmu_library/
Tiktok https://www.tiktok.com/@cmu_library

วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน 

จันทร์-ศุกร์ 8.00-21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.

                                 *** 2 สัปดาห์ ก่อนสอบ เปิด 8.00-23.30 น.

          ปิดภาคเรียน               จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

                                          เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

                       วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ


กดแผนที่เพื่อนำทาง

 

  2024-04-01 11:44:51