หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดให้นักศึกษาและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานใดต้องการใช้สถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. หรือ โทร 0- 5394 - 3967