สูจิบัตร
 
สูจิบัตร
หมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเปิดหอศิลป์ปิ่นมาลา
ข้อความประชาสัมพันธ์งานพิธีเปิดหอศิลป์ปิ่นมาลาและร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระปฏิสันถารกับหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล