10 มกราคม 2517
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ เยี่ยมชมกิจการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่