3 กุมภาพันธ์ 2546
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมทางวิชาการและนิทรรศการสมุนไพรโลก ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ISHS และ ICMAP