13 พฤศจิกายน 2544
          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดอาคาร "เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่