18 มกราคม 2544
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดกล้องดูดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เมตร ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่