9 มกราคม 2518
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์-อัครราชกุมารี ในงานอุทยานสโมสร และฉลองบัณฑิต ตามคำกราบบังคมทูลเชิญ ของคณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่