อ่านข่าวประกาศทั้งหมด...

พลาสติกรีไซเคิล

more..

108 วิธีประหยัดพลังงาน

more..

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบัน

more..

พลังงานแสงอาทิตย์ อีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนพลังงานทดแทนไทย

more..

หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode)

more..
 
อ่านสาระความรู้ย้อนหลังทั้งหมด

นโยบาย ประหยัดพลังาน ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เปิดเมื่อใช้ ปิดเมื่อเสร็จ ช่วยกันสักนิดหากคิดเปิดไฟ ”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่