ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า refugees, politiced

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Between two selves: politics of identity and negotiation of rights for kayan refugees in Mae Hong Son Province, Thailand = ระหว่างสองตัวตน: การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และการต่อรองเพื่อสิทธิของผู้อพยพชาวคายันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย David Ranger Lawitts / Lawitts, David Ranger / 2008 /Full Text
Subject
refugees, politiced
Human rights
kayan people


Page : 1