ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Zeolites

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Selective zeolitization reaction of inconsistent quality fly ashes from Mae Moh power plant = ปฎิกิริยาซีโอลิไทเซชันแบบเลือกสรรของเถ้าลอยที่มีคุณภาพไม่คงที่จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / Waraporn Pinyo / 2008 /Full Text
Subject
Ash disposal
Zeolites
2 Sorption isotherms of new types of zeolites and soils for some heavy metals = ซอร์พชันไอโซเทอมของซีโอไลต์แบบใหม่และดินสำหรับโลหะหนักบางชนิด / May Thant Zin / 2007 /Full Text
Subject
Soils
Soils -- Heavy metal content
Heavy metals
Heavy metals -- Analysis
Zeolites


Page : 1