ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Youth

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Asianization, imaination, fan culture and cultural capial of Vietnamese youth : a case study of K-pop cover dance grpups in Hanoi = การกลายเป็นคนเอเชีย จินตนาการ วัฒนธรรมความคลั่งไคล้ และทุนทางวัฒนธรรมของเยาวชนคนเวียดนาม : กรณีศึกษากลุ่มเต้นเลียนแบบท่าเต้นเกาหลีในกรุงฮานอย Phan Thanh Thanh / Phan, Thanh Thanh / The 2014 /Full Text
Subject
Culture diffusion -- Vietnam
Cross-cultural studies -- Vietnam
Youth -- Vietnam
2 HIV Risk Behaviors Among Incarcerated Male Youth in the Juvenile Vocational Training Centre = พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของเยาวชนชายที่ถูกควบคุมตัวในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน / Phurichaya Burinkul / 2014 /Full Text
Subject
HIV infections -- Prevention
HIV (Viruses)
Youth


Page : 1