ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Yoga

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Training model for enabling registered nurses to use Yoga in developing children with neurodevelopmental disorders = รูปแบบการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพในการใช้โยคะเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการระบบประสาท / Saowalak Langgapin / The 2017 /Full Text
Subject
Hatha yoga for children
2 ผลของการออกกำลังกายแบบโยคะต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ = Effect of hatha yoga exercise on physical fitness among older persons / จันทร์ดา บุญประเสริฐ / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Yoga
Aging
3 ผลของการออกกำลังกายแบบโยคะต่ออาการปวดคอและไหล่ในพนักงานสำนักงานที่ทำวานกับคอมพิวเตอร์ = Effect of yoka exercise on neck and shoulder pain among computer using office staff / รัตนา มูลคำ / 2556 /Full Text
Subject
Exercise
Yoga
Neck pain
Shoulder
4 ผลของการออกกำลังกายแบบไอเยนกะโยคะต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of iyengar yoga exercise on severity of knee osteoarthritis among the older persons / อังคณารัชต์ แก้วแสงใส / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Yoga
Risk
Osteoarthritis, knee -- in old age


Page : 1