ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Yeast

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biotyping of Candida Albicans of their sensitivity patterns to yeast killer toxins / Sirida Youngchim. / 1990. /Full Text
Subject
Candidiasis.
Candidiasis, Vulvovaginal.
Yeast-like fungi.
2 Diversity of yeasts in honey and their production of some sugar alcohols = ความหลากหลายของยีสต์ในน้ำผึ้งและการผลิตน้ำตาลแอลกอฮอล์บางชนิด / Sujinan Saksinchai / The 2012 /Full Text
Subject
Yeast
Honey
Sugar
3 Effects of Red Yeast (Sporidiobolus pararoseus) Supplementation in Layer Diet on Productive Performance and Egg Quality = ผลของการเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ / Kanoktip Panyachai / The 2015 /Full Text
Subject
Yeast
Enriched foods
Chickens -- Food
4 Expression of single chain variable fragments anti-CD147 in Pichia pastoris = การแสดงออกของแอนติซีดี-147 ซิงเกิ้ลเชนแวริเอเบิ้ลแฟรกเมินต์ในยีสต์ Pichia pastoris / Tanatporn Chunkeson / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Biotechnology
Yeast
5 Optimal condition for growth of Rhodotorula rubra and antioxidation characteristics of its carotenolds = สภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของ Rhodotorula rubra และสมบัติเฉพาะของการเป็นสารต้านออกซิเดชันของ แคโรทีนอยด์ / Nuttaporn Chanchay / The 2013 /Full Text
Subject
Carotenoids
Antioxidant
Yeast
6 Optimization of carotenids productio by yeasts using waste glycerol biodiesel production process as a carbon source = การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตแคโรทีนอยด์โดยยีสต์โดยใช้กลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน / Atchara Manowattana / school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Carotenoids
Yeast
7 Production and characterization of Purified B-Galactosidase from thermotolerant yeast Kluyveromyces sp. CK8 = การผลิตและศึกษาสมบัติของบีตา-กาแล็กโทซิเดสบริสุทธิ์จากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces sp. CK8 / Sirinda Am-aiam / 2014 /Full Text
Subject
Biotechnology
Yeast
Beta-galactosidase
8 Purification and characterization of highly immunogenic protein antigens from Penicillium marneffei / Walla Poolsri / 1999 /Full Text
Subject
Antigens
Yeast
Pathogeni fungi
Penicillium
Dissertations, academic -- Microbiology
Penicillium marneffei


Page : 1