ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า X-Ray film

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การทวนสอบปริมาณรังสีของเทคนิคฉายรังสีสามมิติด้วยฟิล์มอีดีอาร์ 2 = 3D-Conformal radiation therapy dose verification by EDR2 films / ณรงค์ ชุมภู / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical physics
Radiotherapy
X-Ray film


Page : 1