ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Writing -- Ability testing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Use of metacognitive strategies to promote English writing ability of second year students, Payap University, Chiang Mai Province / Nattawat Utthangkorn / 2003 /Full Text
Subject
Payap University -- Students
English language -- Writing -- Ability testing
Writing -- Ability testing


Page : 1