ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Worms

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Preclinical study of the larvae of the blow fly lucilia cuprina and chrysomya megacephala for maggot therapy = การศึกษาก่อนคลินิกของหนอนแมลงวันหัวเขียว Lucilia cuprina และ Chrysomya megacephala เพื่องานหนอนบำบัด / Kwankamol Limsopatham / The 2017 /Full Text
Subject
Worms -- Therapeutic use
Animals -- Therapeutic use
2 Production of monoclonal antibody to antigens of advanced third-stage larva of Gnathostoma spinigerum with emphasis on surface proteins / Anchalee Dantrakool / 1998 /Full Text
Subject
Nematoda
Monoclonal antibodies
Antigens
Proteins
Worms
Dissertations, academic -- Parasitology
Antibodies, monoclonal
Antigens, helminth
Nematoda


Page : 1