ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Women in community development -- Thailand, Northern

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Roles of christian woman organization in Community Development in Upper Northern Thailand Under the philosophy of sufficiency economy = บทบาทขององค์กรสตรีคริสเตียนในการพัฒนาชุมชนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / Paitoon Thepwong / 2012 /Full Text
Subject
Women in community development -- Thailand, Northern


Page : 1