ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Women -- Chiang Mai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Attitudes of working women in Chiang Mai towards marriage : A case atuddy in mueang district / Bhontip Chotivisarut / 2004 /Full Text
Subject
Marriage customs and rites -- Chiangmai
Marriage -- Chiangmai -- Case studies
Women -- Chiangmai -- Social conditions
Women -- Attitudes
2 Domestic violence: a case study of female factory workers in Saraphi District, Chiang Mai towards violence of their spouse = ความรุนแรงในครอบครัว : กรณีศึกษาแรงงานสตรีโรงงานในอำเภอสารภี เชียงใหม่ ต่อการใช้ความรุนแรงของคู่สมรส / Kingkan Kaewfun / 2007 /Full Text
Subject
Domestic violence -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Employees -- Women -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Women employees -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Employee -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
3 Iodine status in women who take oral contraceptives = ภาวะไอโอดีนในสตรีที่รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด / Boonlure Intaranongpai / school 1994 /Full Text
Subject
Iodine -- Analysis
Iodine deficiency diseases
Oral contraceptives
Women -- Chiang Mai
Iodine -- Analysis
Contraceptives, Oral
Dissertations, acadenic -- Biochemistry
Iodine
Contractive agents, female
Women -- Chiang Mai
4 Levels of organochlorine pesticides in women patient serum in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital Wang Hongkai / Wang, Hongkai / 1997 /Full Text
Subject
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Pesticides -- Environmental aspects
Women patients -- Chiang Mai
5 Schoolgirls' sexualities, media and popular culture in Chiang Mai City, Thailand = เพศวิถึของวัยร่นหญิง สื่อ และวัฒนธรรมสมัยนิยมในเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย / Kangwan Fongkaew / The 2014 /Full Text
Subject
Women -- Social conditions -- Chiang Mai
Popular culture
6 Space making as a struggle for women's 'Visibility' in Chiang Mai slum Yoshimi Nakata / Nakata, Yoshimi / 2001 /Full Text
Subject
Slums -- Chiang Mai
Women -- Chiang Mai
7 Violence against women in Shan Migrant communities in Chiang Mai and the role of NGOs in support of Victims = ความรุนแรงต่อผู้หญิงในชุมชนแรงงานอพยพชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ Jessica Counsell / Counsell, Jessica / The 2017 /Full Text
Subject
Women -- Violence against
Women -- Employment -- Chiang Mai


Page : 1