ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Wheat

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of productivity, economic returns and cultural practices in wheat and barley production in Northern Thailand = การประเมินผลิตภาพ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเขตกรรมในการผลิตข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ในภาคเหนือของประเทศไทย / Tippathorn Masjaroon / 1995 /Full Text
Subject
Wheat -- Thailand, Northern
Barley -- Thailand, Northern
Wheat -- Economic aspects -- Thailand, Northern
Wheat -- Cross-cultural studies
Barley -- Economic aspects -- Thailand, Northern
Barley -- Cross-cultural studies
2 Effect of rainfall variation on soil carbon dioxide efflux in wheat and peanut fields = ผลของความแปรปรวนของปริมาณน้ำฝนต่อการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากดินใน แปลงปลูกข้าวสาลีและถั่วลิสง / Chompunut Chayawat / The 2009 /Full Text
Subject
Soils
Carbon dioxide
Rainwater -- Measurement
Wheat
Peanuts
3 Genotypic response of wheat to boron application under irrigated and water stress conditions = การตอบสนองต่อโบรอนของพันธุ์ข้าวสาลีในสภาพชลประทานและการขาดน้ำ Jharendu Pant / Pant, Jharendu / 1994 /Full Text
Subject
Wheat -- Fertilizers
Soils -- Boron content
Wheat -- Water requirements
4 Mapping for gene controlling boron efficiency in wheat = ตำแหน่งยีนควบคุมสมรรถภาพการใช้โบรอนในข้าวสาลี / Supannika Punchana / school 2009 /Full Text
Subject
Wheat
Boron compounds
5 Response of wheat to rice straw mulching = การตอบสนองของข้าวสาลีต่อการคลุมแปลงด้วฟางข้าว / Thongma Manakul. / 1994. /Full Text
Subject
Mulching.
Soil management.
Wheat.
6 The Mechanism controlling boron efficiency in wheat genotypes = กลไกควบคุมสมรรถภาพการใช้โบรอนในข้าวสาลี / Duangjai Nachiangmai / 2003 /Full Text
Subject
Wheat
Boron
7 Variations in responses to boron deficiency in wheat genotypes = ความแตกต่างในการตอบสนองต่อการขาดธาตุโบรอนในข้าวสาลีพันธุ์ต่าง ๆ Canhong Cheng. / Cheng, Canhong. / 1992. /Full Text
Subject
Wheat.
Boron.


Page : 1