ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Weaving

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Participatory development of weaving community enterprise in Udon Thani Province = การพัฒนาการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนทอผ้าในจังหวัดอุดรธานี / Lamduan Khanson / The 2015 /Full Text
Subject
Weaving
2 Weaving identity : a case study of women weavers in a factory in Vientiane, Lao PDR = อัตลักษณ์หญิงทอผ้า : กรณีศึกษาผู้หญิงทอผ้าในโรงงานแห่งหนึ่งที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว / Engsone Sisomphone / 2011 /Full Text
Subject
Women -- Laos
Weaving
Textile factories


Page : 1