ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Vomiting

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ผลของการสร้างจินตภาพต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อน และอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / บุษบา สมใจวงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เต้านม -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เต้านม -- มะเร็ง -- การรักษา
เคมีบำบัด
Dissertations, academic -- nursing
Imagination
Nausea
Vomiting
Breast neoplasms
Drug therapy
2 อาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nausea vomiting symptoms among postanesthetic patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุวิมล ศุภวงศ์วรรธนะ / 2546 /Full Text
Subject
ยาระงับความรู้สึก -- ผลข้างเคียง
อาการคลื่นไส้อาเจียน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- ผู้ป่วย
Dissertation, academic -- nursing
Vomiting
Anesthesia


Page : 1