ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Villages -- Thailand

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Economic analysis of microcredit of village and urban community funds in Thailand = การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสินเชื่อรายจุลภาคของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในประเทศไทย / Siwaporn Fongthong / 2013 /Full Text
Subject
Credit
Villages -- Thailand


Page : 1