ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Vibration

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 3D shear wave velocity model across Thailand using surface wave inversion of ambient seismic noise = แบบจำลองความเร็วคลื่นเฉือนสามมิติบริเวณประเทศไทยโดยการผกผันคลื่นผิวดินของสัญญาณรบกวนคลื่นไหวสะเทือนล้อมรอบ / Pariyakorn Petkaew / The 2015 /Full Text
Subject
Geological modeling
Geophysics
Vibration
2 Active control of a multi axis vibration isolation system with unknown payload and subject to unstructured uncertainties = การควบคุมระบบแยกการสั่นสะเทือนหลายแกนแบบแอคทีฟที่ไม่ทราบภาระและอยู่ภายใต้เงื่อนไขความไม่แน่นอนที่ไร้รูปแบบ / Wichaphon Fakkaew / The 2011 /Full Text
Subject
Mechanical vibration
Vibration
3 Active Control of a Pneumatic Vibration Isolator = การควบคุมแบบแอคทีฟสำหรับตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบ นิวเมติกส์ / Phakasem Chatakham / 2009 /Full Text
Subject
Vibration
Mechanicai engineering
4 Active control of rotor vibration to prevent instability arising from non-linear rotor -stator interactions = การควบคุมแบบแอกทีฟของการสั่นสะเทือนของโรเตอร์เพื่อป้องกันการเสียเสถียรภาพที่เกิดจากปฏิกิริยาแบบไม่เชิงเส้นระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์ / Chakkapong Chamroon / The 2014 /Full Text
Subject
Vibration -- Control
Structural engineering
5 Free vibration of an infinitely long laminated transversely isotropic circular cylinder / Paramase Nitatvijit / 2001 /Full Text
Subject
Shells (Engineering) -- Vibration
Composite materilas
Laminated materials
Cylinders -- Vibration
6 Simultaneous optimization of structure and control for time-optimal motion of vibratory mechanical systems = การหาความเหมาะสมที่สุดของโครงสร้างและการควบคุมควบคู่กันสำหรับการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเชิงเวลาของระบบสั่นเชิงกล / Boonruk Suchaitanawanit / The 2016 /Full Text
Subject
Mechanical vibration
Mechanical engineering
Mechanical movements
Control theory
7 Vibration monitoring system for optimum operation of hydraulic turbine at Nam Ngum 1 Hydro Power Plant = ระบบตรวจสอบการสั่นสะเทือนเพื่อใช้ในการเดินเครื่องที่เหมาะสม ที่สุด สำหรับโรงไฟฟ้า พลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 1 / Phonepaseuth Vongdara / 2008 /Full Text
Subject
Dynamic testing
Vibration
Vibration tests


Page : 1