ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Vetiver

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of fertilizer residues in highland cultivated areas with vetiver grass hedgerows at Ban Nong Hoi Amphoe Mae Rim Changwat Chiang Mai / Somsiri Jaipieam / 1996 /Full Text
Subject
Fertilizers
Agricultural wastes -- Environmental aspects -- Chiang Mai
Vetiver
Hedgerow intercropping
2 Isolation and analysis of aroma-active components in root of Vetiveria zizanioides nash / Patcharee Pripdeevech / 2003 /Full Text
Subject
Aromatic compounds -- Synthesis
Vetiver
3 Use of soil microbial inoculation for improving the effectiveness of Vetiver Grass and the effect on natural soil microbial ecology = การใช้เชื้อจุลินทรีย์ดินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ หญ้าแฝก และผลที่มีต่อนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ดินในธรรมชาติ / Chonnakarn Bhromsiri / 2009 /Full Text
Subject
Soil microbiology
Vetiver
Soil


Page : 1