ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Vegetarian -- Chiangmai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ดารินทร์ เหมะวิบูลย์ / 2544 /Full Text
Subject
Food consumption -- Chiangmai
Nutrition
Vegetarian -- Chiangmai
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
บริโภคนิสัย
มังสวิรัติ -- แง่โภชนาการ


Page : 1