ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Urinary incontinence

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ชนิด ความรุนแรง ผลกระทบและการจัดการกับการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ / มาลินี จิตรนึก / 2543 /Full Text
Subject
ปัสสาวะ
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
Dissertation, academic -- nursing
Urinary incontinence -- in old age
2 ผลของการบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานต่อภาวะปัสสาวะเล็ดจากแรงดันในช่องท้องสูง ในสตรีวัยหมดระดู / ประภาภรณ์ สมณะ / 2544 /Full Text
Subject
กระเพาะปัสสาวะ -- โรค -- เชียงราย
วัยหมดระดู -- เชียงราย
ปัสสาวะ
Dissertations, academic -- nursing
Urinary incontinence
Menopausal
3 ผลของการฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแบบผสมผสานต่อความรุนแรงของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุหญิง = Effect of integrated pelvic floor exercise on severity of Urinary Incontinence among older females / โชติกา สุจารี / 2559 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
Urinary Incontinence
Exercise Therapy


Page : 1