ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Turmeric

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Anti-oxidation and anti- inflammatory activities of shallot, phlai and turmeric extracts and effectiveness of prototype creams = ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการอักเสบของสารสกัดหอมแดง ไพล ขมิ้น และประสิทธิผลของครีมต้นแบบนำร่อง / Decha Pinkaew / The 2010 /Full Text
Subject
Cream
Shallot
Phlai
Turmeric
Antioxidants
Anti-Inflammatory
2 Flavor masking and stabilization of turmeric extract via encapsulation and its application in breakfast cereal = การบดบังกลิ่นรสและความเสถียรของสารขมิ้นชันด้วยกระบวนการห่อหุ้มและการประยุกต์ในอาหารเช้าธัญชาติ / Nutcha Laokuldilok / The 2015 /Full Text
Subject
Turmeric
Plant extracts


Page : 1