ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Trees -- Chiang Mai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of air pollution tolerance index and anticipated performance index of common trees in Chiang Mai city = การประเมินดัชนีความทนทานต่อมลพิษทางอากาศและดัชนีสมรรถนะคาดการณ์ของต้นไม้ที่พบทั่วไปในเมืองเชียงใหม่ Aminullah Yousafzai / Aminullah, Yousafzai / The 2017 /Full Text
Subject
Air -- Pollution
Trees -- Chiang Mai
2 Carbon sequestration potentials of some common urban tropical tree species for climate change mitigation in Chiang Mai = ศักยภาพการสะสมคาร์บอนของต้นไม้เขตร้อนบางชนิดในเขตเมืองเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ Moses Gogonya / Moses, Gogonya / The 2018 /Full Text
Subject
Trees -- Chiang Mai
Carbon sequestration
Chiang Mai -- Climate
3 Effects of forest restoration activities on the species diversity of ground flora and tree seedlings Oranut Kropai / Oranut Khopai / 2000 /Full Text
Subject
Reforestation -- Chiang Mai
Forest reproduction -- Chiang Mai
Tree planting -- Chiang Mai
Trees -- Seedlings
Species diversity
4 Effects of presowing seed treatments and mycorrhizae on germination and seedling growth of native tree species for forest restoration / Bounthanh Philachanh / 2003 /Full Text
Subject
Afforestation -- Chiang Mai
Trees -- Seedlings
Mycorrhizas
5 The Effects of container type and media on growth and morphology of tree seedlings to restore forests / Sudarat Zangkum / 1998 /Full Text
Subject
Trees -- Chiang Mai -- Seedlings, Container
Seedlings -- Chiang Mai -- Roots
Seedlings, Container
Seedlings -- Chiang Mai -- Ecophysiology


Page : 1