ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Translating and interpreting

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Analysis of Translated English Signboards in Chiang Mai = บทวิเคราะห์การแปลป้ายประกาศภาษาอังกฤษในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / Prachumporn Chaiprasert / 2008 /Full Text
Subject
Signs and signboards
Translating and interpreting
2 Figurative language in the edutainment comics Ai-Paen = ภาษาภาพพจน์ในหนังสือสาระบันเทิงการ์ตูนไอ้แป้น / Kamonkan Khumproh / 2013 /Full Text
Subject
Linguistics
Caricatures and cartoons -- History and criticism
Translating and interpreting
3 The Comparative Analysis of Translation Techniques of Supannikar and Salinee Kamchan in Charlie and the Chocolate Factory = บทวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคนิคการแปล เรื่อง Charlie and the Chocolate Factory ของสุพรรณิการ์และ สาลินี คำฉันท์ / Phithayaphorn Chiangthong / 2011 /Full Text
Subject
English fiction -- Translation
Translating and interpreting
Translations
4 Translation Abilities as a Reflection of English Language Competence : A Case Study of Upper Secondary School Students at Sacred Heart College = ความสามารถในการแปลที่สะท้อนถึงระดับความรู้ภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษานักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ / Kalaya Chanasakulniyom / 2010 /Full Text
Subject
English language -- Translating and interpreting
English language -- Study and teaching -- Chiang Mai


Page : 1